Çevre Politikası

  • Doğal kaynakların korunması ve enerji tasarrufunun gerçekleştirilmesi,
  • Tüm çalışanlarımızın çevre konusunda bilinçlendirilmesi ve eğitilmesi,
  • Atıkların azaltılması, kaynağında doğru ayrıştırılması, mevcut atıkların çevreye zararının en aza indirilmesi,
  • Oluşan tüm atıkların sadece yetkilendirilmiş firmalara teslim edilmesi,
  • Çevreye olan etkilerin minimum düzeyde tutulması,